Giải pháp nguồn lực cho IT

VTI Group là cầu nối giữa nguồn ứng viên IT chất lượng cao với các doanh nghiệp trong và ngoài nước

Đơn vị đào tạo

ITNavi

ITNavi là nền tảng website tiên phong cam kết về số lượng và chất lượng CV trong lĩnh vực Công nghệ thông tin

HRI

HRi chuyên cung cấp giải pháp nguồn lực cho thị trường IT trong nước và quốc tế với sứ mệnh kiến tạo những giá trị tốt nhất cho khách hàng thông qua việc kết nối các nhân sự tài năng với các doanh nghiệp. Đặc biệt, HRI luôn chú trọng tới việc xuất khẩu các kỹ sư phần mềm tại Việt Nam sang Nhật Bản

Kết nối với chúng tôi

Kết nối với đội ngũ chuyên gia VTI Group để có những trải nghiệm tốt nhất về sản phẩm và dịch vụ