Góc tin tức - sự kiện

VTI Life cập nhật toàn cảnh các hoạt động nội bộ, văn hóa, tin tức, sự kiện của VTI Group và hình ảnh con người VTI

Sự kiện - Hoạt động nội bộ