icon share Share

Trainocate Vietnam

Trainocate chuyên cung cấp dịch vụ đào tạo và phát triển ngành nghề hàng đầu, cung cấp đào tạo về các năng lực nghề nghiệp CNTT quan trọng như Phân tích, Trí tuệ nhân tạo, Dữ liệu lớn, Điện toán đám mây, Khoa học dữ liệu, Dev Ops, Máy học…

 icon share Share