icon share Share

Lễ Ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) giữa VTI & Samyang Data Systems: Thành lập Trung tâm Phát triển Toàn cầu (GDC) cho Dịch vụ Đám mây

vti samyang mou

Lễ Ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) giữa Công ty Cổ phần VTI (VTI) và Công ty Samyang Data Systems (Samyang) về việc thành lập Trung tâm Phát triển Toàn cầu (GDC) dành cho dịch vụ Đám mây đã diễn ra vào ngày 1 tháng 3 năm 2024 tại Hà Nội.

vti samyang mou

Samyang là một công ty dịch vụ Công nghệ thông tin nổi tiếng tại Hàn Quốc. Công ty cung cấp các dịch vụ IT có hệ thống trong nhiều lĩnh vực, đảm bảo khả năng kỹ thuật chuyên nghiệp để cung cấp các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ phát triển Đám mây tối ưu cho khách hàng.

VTI là một công ty hàng đầu về Công nghệ thông tin có trụ sở tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore và Việt Nam. VTI hỗ trợ khách hàng trong mọi lĩnh vực và quy mô thông qua việc tư vấn và thực hiện các quá trình chuyển đổi kỹ thuật số trong vận hành và kinh doanh.

Lễ ký kết có sự tham gia của ông Kim Sang Wook – Giám đốc điều hành của Samyang, ông Trần Xuân Khôi – Giám đốc điều hành của VTI, ông Park Jeong Ha – Trưởng nhóm Kinh doanh Đám mây của Samyang, bà Đào Thị Thu Hiền – Giám đốc vận hành của VTI, ông Nguyễn Đức Cường – Giám đốc điều hành của VTI KOREA, và bà Vũ Thị Mai Phương – Quản lý Phát triển Kinh doanh của VTI KOREA.

vti samyang mou

VTI và Samyang đã bắt đầu dự án chung đầu tiên vào tháng 7 năm 2023, giới thiệu Trung tâm Phát triển Toàn cầu (GDC) Đám mây cho các Nhà cung cấp Dịch vụ Quản lý (MSP). Sáng kiến chiến lược này của VTI giải quyết những thách thức về thiếu hụt lao động và chi phí lao động cao của Samyang. Dự án mở đường cho sự thành công và lợi ích chung trong hợp tác giữa VTI và Samyang, điều này trở nên càng rõ ràng thông qua sự kiện ký kết MoU.

Hợp tác giữa hai công ty bao gồm ba hạng mục chính:

  • Vận hành Dịch vụ MSP Đám mây
  • Vận hành Trung tâm Phát triển Toàn cầu (GDC) của VTI
  • Hợp tác trong phát triển phần mềm

vti samyang mou

 icon share Share