icon share Share

VTI Cloud

VTI Cloud

VTI Cloud là Advanced Consulting Partner của AWS với nhiều kinh nghiệm trong việc triển khai các giải pháp cho khách hàng trên AWS. VTI Cloud mong muốn mang sức mạnh của điện toán đám mây đến với các tổ chức, doanh nghiệp trong việc tăng trưởng hoạt động kinh doanh.

Trở thành Gold Partner của Microsoft trong lĩnh vực Data analytics, VTI Cloud ngày càng khẳng định năng lực và thế mạnh trong lĩnh vực Điện toán đám mây. Thực hiện các giải pháp Điện toán đám mây của Microsoft Azure sẽ là bàn đạp tiếp nối mục tiêu mở rộng, phát triển kinh doanh cũng như tiếp cận thị phần Điện toán đám mây của VTI Cloud

 icon share Share