icon share Share

VTI Korea

VTI Korea

Là đại diện của VTI Group tại thị trường Hàn Quốc, VTI Korea đánh dấu sự mở rộng phát triển kinh doanh dịch vụ IT của VTI tại một trong những quốc gia dẫn đầu về công nghệ

 icon share Share